17 Aralık 2018 09:56          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    襤letiim    K羹nye    Sitene Ekle         
 
Mescid-i Aksa ve 酨lam 釿keleri / Ali Baysal - Mardindosthaber
Mescid-i Aksa ve 酨lam 釿keleri
Ali Baysal /
 
01 Ocak 2018 Pazartesi Saat 13:57

                Bismillahirrahmanirrahim

                Bir gece, kendisine baz ayetlerimizi g飉terelim diye kulunu (Muhammed)(s.a.v) Mescid-i Haramdan 蔒vresini mbarek kld蹥mz Mescid-i Aksaya g飆ren Allah(c.c) eksikliklerden mnezzehtir. O ger蔒kten her eyi iitmekte ve g顤mektedir. (酨ra-1)

                愲i cihan serveri Hz. Muhammed(s.a.v) bir Hadisinde buyurdular; Ziyaret maksadyla ancak mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Haram, benim u mescidim ve Mescid-i Aksa.( Buhari- Mslim)

                Filistin denildi簨nde akla intifada gelir, direni gelir. Gazze denildi簨nde akla fosfor bombalar gelir, sahilde hunharca katledilen bebekler gelir ve mazlumiyet gelir. Kuds denildi簨nde akla bir蔞k peygamberin hkm srd蹞 Darsselam gelir, i蔒risinde yer alan, alemlerin yaratcs olan Allah(c.c)n etrafn mbarek kld蹥 Mescid-i Aksa gelir. Mescid-i Aksa denildi簨nde akla Mslmanlarn ilk kblegah gelir, Hz. Muhammed(s.a.v)in Allah(c.c)n huzuruna ykseldi簨 mbarek mekan gelir ve yeryznde yaayan Mslmanlarn ayaklar altna alnp 蓾繐enen izzeti, erefi ve namusu gelir.

                1967 ylndan bu gne dek, 酨rail ter顤 蔒tesinin cereyan eden zulmnn addr Filistin. Allah(c.c) Resul Hz. Muhammed(s.a.v) 23 yllk peygamber sresinde, 14 yl sresince, Kuds ehrinde yer alan Mescid-i Aksaya y霵elerek namaz klm. 酨ra olaynn son buldu繠, miracn balad蹥 mbarek mekan olan Harem-i 溳rif, alemlere rahmet olarak g霵derilen Peygamberimiz(s.a.v) btn peygamberlere imam olup namaz kldrm. Mslmanlar i蓾n bu kadar 霵eme sahip olan Mescid- Aksa nasl olur da bir avu Siyonist 蔒tesi tarafndan, Mslmanlar nezdinde de簟rsizletiriliyor. Bu cesareti ve akabinde eyleme d闥ecek bu gc 酨rail nerden ald蹥 sualin cevab tabi ki de Mslmanlarn dt蹞 tefrikalardan ald蹥dr.

                Kuds meselesine sadece Donald Trumpun Kuds 酨railin bakenti olarak ilan etmesine odaklanmamakta fayda olacaktr. Kuds i蓾n verilen mcadele, Kudsn tamamen 驆gr ve sadece Mslmanlarn y霵etiminde olmas nazarnda de簟rlendirilmeli. 1967den beri 酨rail ter顤 蔒tesinin Filistin halkna yapt蹥 zulme devlet nazarnda ciddi bir ekilde kar 踦kan olmad. 溮mdiye kadar tepkiler s霵k, 蓷resiz ve acziyetlerini bildirircesine, Mslman devletler knamakla yetinmilerdi.

                Hadsiz Donald Trumpun, Kuds 酨railin bakenti ilan etmesinden sonra, dnyann d顤t bir yanndan Mslmanlar vahdet i蔒risinde, toplumsal kitle oluturmu ekilde tepkilerini g飉terdiler. Ancak asl i devletlerin ne derece tepki g飉terdikleri ve samimi olduklardr. Osmanl Devletinde olan Mslmanlar birletirip 霵clk etme gelene簨 uzun asrlardan sonra yerine getirildi. Trkiye Devleti adna Cumhurbakanmz Sayn Recep Tayyip Erdo簜n 霵cl蹞nde toplanan 酨lam lkeleri, ilk defa 霵emli bir karara imza attlar. 酨lam 毼birli簨 Tekilatnn ald蹥 kararda, Do繠 Kuds Filistinin bakentidir denildi. Bizler i蓾n Kuds tmyle Filistinin bakentidir. Ancak 酨lam 毼birli簨 Tekilatnn ald蹥 bu kararn 霵emi ilk defa 酨lam lkeleri, Siyonist 蔒teye kar att蹥 bir adm olmasdr.

酨rail ter顤 蔒tesi al蓷k蓷, 驆elde Mescid-i Aksaya genelde ise Filistinin tmne her daim saldrd蹥n unutmamamz gerekir. Bu sebepten 飆r 酨lam lkeleri tefrikadan uzak, vahdet i蓾nde, Siyonist 蔒teye kar s騽lem ile de簨l resmi yaptrmlar uygulad蹥nda; Filistin i蓾n, Harem-i 溳rif i蓾n ve 酨lam mmetinin namusu i蓾n, bata Siyonist 酨rail 蔒tesinin ve bat ha蔮 ittifaknn safnda yer almadklarn g飉terip, Filistin davasnda samimi olduklarn kantlarlar. Aksi durumda sadece aldklar kararla yetinilirse Filistin davasnda, Mslmanlara kar ihanet i蔒risinde olduklarn g飉terirler. Bizim beklentimiz; 酨lam lkelerine bu konuda 霵clk eden bata devletimiz Trkiye olmak zere, di簟r 酨lam lkelerinin de 酨raile kar somut yaptrmlar uygulamasdr.

                畤gr Filistinde 酨rail ter顤 蔒tesinin silahl korsanlarn g顤meyece簨miz Mescid-i Aksada bulumak duasyla.

YORUMLAR - YORUM YAZ      
PAYLA |

Bu yazya henz yorum yaplmad. Bu yaz i蓾n ilk s驆 siz s騽leyin!

YAZARA A嵨 D楅ER YAZILAR
SONDAK尟A HABERLER!
Yazarlar
慆sak Gne 紨le 愲indi Akam Yats
05:36 07:18 12:24 14:54 17:09 18:40
Konuk Yazarlar
Edip Akar
嚙編mail 嚙箴vik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi嚙箠t
Zeynep G嚙締ery嚙緲
嚙練er 嚙緲da嚙
Aziz Yi嚙箠t
Mahir Y嚙締maz
Makale Yarmas
Ay嚙箴 Aslan
Yahya S. Y嚙締d嚙緲
Sena D嚙緯dar
Fasih Memi嚙
プk Okunanlar

YORUMCU: Sorgl 驆trk
YORUMCU: AY滈N 畤en
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Gncel    Ekonomi    Spor    E簨tim    Siyaset    Yaam    Sa簰k    Dnya    Kltr-Sanat    Bilim-Teknoloji   

愮etiim - Knye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Btn Manetler

Tm Haklar Sakldr 2012 - 搐insiz ve kaynak g飉terilmeden yaynlanamaz.