17 Aralık 2018 11:32          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    襤letiim    K羹nye    Sitene Ekle         
 
Geriye do繢u birka tespit / Edip Akar - Mardindosthaber
Geriye do繢u birka tespit
Edip Akar / edipakar@hotmail.com
 
11 Ocak 2018 Perşembe Saat 08:51

Dnyada her ne gelime olursa olsun lehimize ve aleyhimize, Kuds'e olan duyarll蹥mz ve scak gndemimizi bozmamaldr. Zira Siyonistler hi bo durmuyorlar. Hem srekli bir igal 蓷basndadrlar hem de direnii yok etmek ve Filistinlileri daha kolay katletmek amacyla orman kanunlar hazrlamaya 蓷lyorlar.

Bununla beraber 戠an'daki olaylar ile ilgili ge de olsa birka not paylamak istiyorum. Do繢usu ge de saylmaz 踙nk domino talar gibi ardndan Sudan'da ve yine en son Tunus'ta da ekonomik gerek蔒ler g飉terilerek baz g飉teriler dzenlendi, dzenleniyor. Oysa 戠an'daki g飉teriler ekonomik nedenlerle baladysa da g飉teriler srasnda atlan siyasi sloganlar, aslnda amacn 蔞k daha byk oldu繠nu g飉termiti.

Kimileri belki de be簟nmedikleri y霵etimlerin dece簨ne sevindiler ama artk ac tecrbelerin bize bir eyleri 瓘retmi olmas gerekirdi.

Tecrbeler g飉teriyor ki kaos ve savata kaybeden mazlum halk oluyor. Tketilen enerji, mmetin birikmi enerjisi oluyor. ABD ve israil'in destek verdi簨 bir eylem kime kar olursa olsun Mslmanlarn hayrna olmuyor.

Baz yanllardan dolay kalplerinde birikmi kzgnlklar sebebiyle halk Mslman olan bir lkeye kar ABD ve israil'in yannda durmak; vicdanmzn ne kadar rzgar 霵nde sallantda oldu繠nu g飉terdi.

戠an'daki olaylar ABD'nin mdahalesini arzular seviyede takip edenler bilmez mi ki; oraya d闥lecek bombalarda katledilecek mazlumlar ile Halep蔒'de katledilen mazlumlarn kanlar arasnda herhangi bir fark yoktur.

酨lam lkeleri, liderleri ile halklaryla tepkilerinden dengeli ve tutarl olmal. Zalime Zalim demek i蓾n zalimin kendilerine dokunmasn beklememeli. Zalimin zulm iledi簨 co繢afyaya g顤e de tavr taknmamal. Zalimin kimli簨ne g顤e de hareket etmemelidirler. Bugn maalesef devletler devlet 踦karlar i蓾n bu ilkeden taviz vermektedirler. Hatta brakn devletleri; cemaatler, dernekler ve vakflar dahi konjonktre g顤e tepki g飉termektedir.

Bakyorsunuz bir kesim Yemen'deki abluka ve savatan dolay a蔮ktan krlan, hastalklarla mcadele eden Yemen halkn gndemine alrken; di簟r bir kesim ise Suriye'de, 顤ne簨n Do繠 Guta'da a蔮簜 mahkum edilen, 徭lip'te zerlerine bomba ya簠rlan halkn mazlumiyetini gndeme getirmektedir. Oysa mazlum her yerde mazlumdur.

Bugn パn ile aramzda herhangi bir sorun olmasa bile Do繠 Trkistan'daki zulm g顤mezden gelemeyiz. Konjonktre g顤e Rusya'nn zulmlerini dile getirip, ilikiler iyi hale geldi簨nde, Kafkaslarda yaptklarn g顤mezden gelirsek; mazlum halklarn umudu olamayz. 畤elde, Trkiye e簟r yeryznde yaanan zulmlere kar ses veriyorsa, bu sesin etkili olabilmesi i蓾n 霵celikle kendi i蔒risinde yaanan adaletsizlikleri gidermesi gerekiyor. Nitekim 28 煪bat adaletsizlikleri bunlarn banda geliyor.

Katliamlara tepki g飉terirken dnyann herhangi bir lkesinin bize destek anlamna gelebilecek a踦klamalarn da dikkatle karlamalyz. 釽metin heyecan ve enerjisi emperyalistlerin satran oyunlarna malzeme olmamaldr.

Bugn neredeyse tek ortak noktamz Kuds kalmtr. Hatta ABD'nin yeni siyasetinin ekran yz deli Trump'n Kuds karar olmasa; Kuds' dahi ancak Gazze'ye hava saldrlarnda konumaktayz. Konuanlar da kimi zaman asl gndeme yo繠nlamak yerine birbiriyle u繢amakta, birbirlerinin iyi niyetinden phe etmekte ve birbirlerini yarglamaktadr.

Ksaca; 酨lam lkelerine emperyalistler tarafndan ne gerek蔒yle olursa olsun yaplacak olan mdahale ve kkrtmalar benimsemek akl k漷 de簨ldir.. Ancak unu da g顤mezden gelemeyiz 酨lam lkeleri kendi i蔮erindeki problemlerini halletmek zorundadr, halklarnn skntlarn gidermek ile mkelleftirler. Bugn 戠an 40 yln ardndan hala neslini yetitirememise, hala ekonomisini dzl簟 踦karamamsa bir kere d霵p kendini sorgulamas lazmdr.

YORUMLAR - YORUM YAZ      
PAYLA |

Bu yazya henz yorum yaplmad. Bu yaz i蓾n ilk s驆 siz s騽leyin!

YAZARA A嵨 D楅ER YAZILAR
SONDAK尟A HABERLER!
Yazarlar
慆sak Gne 紨le 愲indi Akam Yats
05:36 07:18 12:24 14:54 17:09 18:40
Konuk Yazarlar
Edip Akar
嚙編mail 嚙箴vik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi嚙箠t
Zeynep G嚙締ery嚙緲
嚙練er 嚙緲da嚙
Aziz Yi嚙箠t
Mahir Y嚙締maz
Makale Yarmas
Ay嚙箴 Aslan
Yahya S. Y嚙締d嚙緲
Sena D嚙緯dar
Fasih Memi嚙
プk Okunanlar

YORUMCU: Sorgl 驆trk
YORUMCU: AY滈N 畤en
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Gncel    Ekonomi    Spor    E簨tim    Siyaset    Yaam    Sa簰k    Dnya    Kltr-Sanat    Bilim-Teknoloji   

愮etiim - Knye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Btn Manetler

Tm Haklar Sakldr 2012 - 搐insiz ve kaynak g飉terilmeden yaynlanamaz.