06 Temmuz 2020 14:01          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoğraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    İletişim    Künye    Sitene Ekle         
 
EN GÜZELİ HAKKA ADAMAK / Hediye Nas - Mardindosthaber
EN GÜZELİ HAKKA ADAMAK
Hediye Nas /
 
22 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 14:56

Bismihi Subhanehu!

En g�zele sonsuz hamd ve senalar olsun. Yarat�lanlar�n ve adananlar�n en g�zel �rne�ine selat ve selamlar olsun. Yine bir kurban iklimindeyiz, tatl� bir tela� sarm��ken hak ���klar�n� kurbana dair, ��yle bir geriye sar�p haf�za kay�tlar�n� hat�rlayal�m neydi kurban, nerden ve kimden gelmi�ti g�n�m�ze, zira �e�itli ve muazzam �rnekleri var tarihte.

�lk olarak Adem (a.s) �n o�ullar� tabi tutuldu imtihana, Kabil bah�esinin ��r�k meyveleri ile Habil s�r�s�n�n en g�zde ko�uyla girdi imtihana ve elbette kazanan Habil� Zira i�in s�rr� en g�zeli, en g�zele adamakt�. Haf�zalara kaz�nan ba�ka bir �rnek ise Hanne ve Meryem adamaya ve adanmaya dair en g�zide �rnek ve tabi kurban deyince akla gelen sembol isim ��SMA�L� evet �brahim�in �smail�i, y�llarca hasretle beklenen g�z ayd�nl��� bir evlat� Evet evet bunun ad� kesinlikle ezber bozmak, bir kez daha ispat edildi ki kurban en g�zeli, en g�zele adamakt�...

Kerbela azizi var bir de ezber bozan kurbanlar aras�nda �H�SEY�N� Dedesinin davas�n� ya�atmak i�in kendisini ve ehlini hakka adayan �anl� yi�it, aziz kurban, mazlum �ehit. Kim unutturabilir ki Zeyneb�in feryad�n� �Allah�mme teqebbel minna hazel kurban.�

Evet, tarihte pek �ok �rne�i vard�r kurban�n, en g�zeli en g�zele adaman�n. Hele bir �YAS�N� vard�r Amedli ve Yasin�inin karde�leri tarihte e�i ve benzerine nadir rastlanm��t�r bu aziz kurbanlar�n. Tam da kurban bayram�nda akranlar� bayram e�lenceleri ile vakit ge�irirken onlar mazlumlara, mahrumlara, gariplere bir yemeklik et ula�t�rma �abas�nda. Kimi on alt�s�nda, kimi on dokuz, kimisi yirmi be�, kimisi otuz hepsi de gencecik aziz ve temiz. Kimisi ailesinin g�z nuru, kimisinin bebeleri var g�z nuru, lakin �slam d��manlar� ars�z, hadsiz ve hissiz tarihte e�ine az rastlanan bir vah�et ve barbarl�kla dedelerinden teslim ald�klar� kin ve nefretlerini bo�altt�lar o azizlerin �zerine.

Evet, haf�zalara kaz�nan 6-7 Ekim olaylar�ndan s�z ediyoruz Yasin ve arkada�lar� bize kurban�n ne oldu�unu bir kez daha ezber bozan bir �ekilde, kanlar�yla izah ettiler. �� ayr� ger�ek var burada kurban verenler ki bunlar �ehit aileleridir ve hakka adayanlar asla kaybetmezler. Kurban edilenler; bunlar aziz �ehitler olup en b�y�k kazan� sahibi olanlard�r. Kurban edenler; aziz �ehitleri katleden ve bununla �slam�� yok edece�ine inan gafillerdir ki; bunlar as�l zarar sahipleridir, zira onlar �ehit kanlar�n�n �slam a�ac�n� sulayan ab� hayat oldu�unun fark�nda de�iller. K���k bir �rnek vermek gerekirse �ehit Yasin ve arkada�lar� yoksul insanlard�. E�er ya�asalard� kendilerine bir ev yapacak imkanlar� bile olmazd� b�y�k bir ihtimalle, fakat kanlar�n�n bereketiyle d�nyan�n d�rt bir yan�nda onlar ad�na kuyular, okullar, medreseler vb. kurulu�lar insanlara hizmet veriyor ve dahas� ve en �nemlisi pek �ok insan�n hidayetine vesile oldular.

Mensubu olduklar� davay� ve camiay� yanl�� tan�yan pek �ok kesim i�in Furkan ����� oldular, asl�nda kurban bayram�nda kurban olan bu azizler bize �u dersi verdiler:  Allah�a sunacak bir �eyiniz yoksa can�n�zda m� yok, zira Allah�a adanacaklar aras�nda candan daha k�ymetli bir �ey yok.

 Evet, Habil�den Yasin�e kadar ve k�yamete kadar kurban deyince anlamam�z gereken tek hakikat �u olmal�d�r.� Kurban en g�zeli, en g�zele adamakt�r; haktan yana olmak, hakikatli olmakt�r.� Onlar izzetle ya�ay�p, izzetle �ld�ler bize yollar�ndan y�r�mek, miraslar�na sahip ��kmak, sancaklar�n� yere d���rmeden devr almak kald�. Yasin �ehit olduysa et g�rmesin mi mazlumlar? Yine bir kurban vakti!.. Haydi Yasinler yola revan olun, et bekler garipler!.. Yasin ve arkada�lar� etleri mazlumlara ula�t�ramad�, onlar�n b�rakt��� yerden siz al�n ve g�t�r�n onlar� umutla yolu g�zlemekte garipler, yaln�z dikkat edin o po�etler �ok de�erli zira onlarda hep kurban eti var, hem de �ehit kan� neyi ta��d���n�z�n fark�nda olun!..

 �HEP�M�Z YAS�N B�R�Y�Z� korksun zalimler, korksun zalimler!..

Eminim katiller �ok pi�man �imdi, zira onlar Amed�in sokaklar�nda kurban eti da��tan birka� genci �ehit ettiler, oysa bu g�n d�nyan�n d�rt bir yan�nda �ehitlerin misyonunu y�klenmi� Yasinler mazlumlara umut ta��makta.

Allah�a ula�an kurban�n eti ve kan� de�il takvan�zd�r.  Hakikatli kurban verenlerden ve kurban olanlardan olma temennisiyle bayram�n�z m�barek olsun Selam ve dua ile.

YORUMLAR - YORUM YAZ      

Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. Bu yazı için ilk sözü siz söyleyin!

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
SONDAKİKA HABERLER!
Yazarlar
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02:53 04:56 12:32 16:25 19:48 21:35
Konuk Yazarlar
M. Salih Şimşek
Abdusselam Kızıl
İsmail Zeynel
M. Mahmut K�l�n
M.H�seyin Demirk
�smail �evik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi�it
Zeynep G�lery�z
Abdullah Eren
�mer �zda�
Aziz Yi�it
Makale Yarmas
Ay�e Aslan
Yahya S. Y�ld�z
Fasih Memi�
Sena D�ndar
Çok Okunanlar

YORUMCU: Sorgl ztrk
YORUMCU: SMAL EVK
YORUMCU: AYEN zen
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: Receb nidnek
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Güncel    Ekonomi    Spor    Eğitim    Siyaset    Yaþam    Sağlık    Dünya    Kültür-Sanat    Bilim-Teknoloji   

iletişim - Künye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Bütün Manşetler

Tüm Hakları Saklıdır © 2012 - izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.